TENIS: Ayukawa M. - Arakawa H.

Final
Ora Cod Eveniment 1 2
lu. 23:59 6517 Ayukawa M. - Arakawa H. 1.85 1.85
Primul Set (S)
Ora Cod Eveniment PR1 PR2
lu. 23:59 6517 Ayukawa M. - Arakawa H. 1.85 1.85
Minim un set (2d3)
Ora Cod Eveniment min1s 1 min1s 2
lu. 23:59 6517 Ayukawa M. - Arakawa H. 1.40 1.40
Suprafata de joc: Iarba
Final
Ora Cod Eveniment 1 2
lu. 23:59 6517 Ayukawa M. - Arakawa H. 1.85 1.85
Primul Set (S)
Ora Cod Eveniment PR1 PR2
lu. 23:59 6517 Ayukawa M. - Arakawa H. 1.85 1.85
Minim un set (2d3)
Ora Cod Eveniment min1s 1 min1s 2
lu. 23:59 6517 Ayukawa M. - Arakawa H. 1.40 1.40
Suprafata de joc: Iarba